• Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides

Постанова КМ № 171 від 25.03.2015 Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (2020-11-04)

(натисніть на посилання ) Постанова КМ № 171 від 25.03.2015 (натисніть на посилання )

Постанова КМ № 950від 13.06.2000 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України “Про запобігання корупції” прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” (2020-11-04)

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1422 від 08.12.2009, № 1044 від 12.10.2011; в редакції Постанови КМ № 691 від 13.09.2017} (натисніть на посилання ) Постанова КМ № 950від 13.06.2000 (натисніть на посилання )

Постанова КМ № 546 від 01.07.2020 «Питання запобігання та виявлення корупції» (2020-11-04)

(натисніть на посилання ) «Питання запобігання та виявлення корупції» (натисніть на посилання )

Закон України “Про запобігання корупції” (2020-11-04)

(натисніть на посилання ) Закон України “Про запобігання корупції” (натисніть на посилання )