Стоматологічна поліклініка

Автор: miclesap_hospit  :  Рубрика: Стоматологічне відділення

розташована за адресою:

м. Надвірна, вул. Грушевського, 14

Головний лікар тел.. 2-, реєстратура 2-

Головний лікар: ________________-, року народження. Освіта вища

Головним лікарем працює з ______ року. Має вищу кваліфікаційну категорію по стоматології. Сертифікат по організації і управлінню охорони здоров’я.

Стоматологічна поліклініка обслуговує населення м. Надвірна та Надвірнянського району.

Кількість працюючих в поліклініці ______ чол.

В тому числі лікарів – ______

Середнього медичного персоналу – ____

Потужність поліклініки _______ відвідувань в зміну.

Працює ______ стоматологічних кабінетів в загальноосвітніх закладах.

В структурі поліклініки функціонують:

реєстратура;
лікувальне відділення: до складу якого входять лікувальні кабінети, кабінет хірургічний, кабінет гігієни та профілактики, дитячі кабінети, оглядово – лікувальний кабінет ЦРЛ, кабінети по наданню платних послуг, та стоматологічні кабінети в районі;
ортопедичне відділення: до складу якого входить ортопедичні кабінети, ортодонтичний кабінет та зуботехнічна лабораторія;
фізіотерапевтичний кабінет;
рентгенологічний кабінет.

Стоматологічна поліклініка має першу акредитаційну категорію.

На всі види стоматологічної допомоги що надаються в стоматологічній поліклініці є ліцензія МОЗ України .

Кількість відвідувань до стоматологів близько ________ за рік, з них в кабінетах по наданню платних послуг близько 10 тисяч в рік. В лікувальному відділенні при лікуванні зубів використовуються сучасні стоматологічні матеріали та технології: пломбування та відновлення коронок зубів композитними та фотополімерними матеріалами, реставрація зубів фото полімерами та ендодонтичне лікування кореневих каналів.

В ортопедичному відділенні широко застосовується косметичне протезування: металокераміка (фарфор), та металопластмаса. В знімному протезуванні, наряду з традиційними пластмасами, використовується і сучасні стоматологічні матеріали (нейлон, поліпропілен, акрил) Ортопедичне відділення надає допомогу по протезуванню близько 1200 пацієнтам на рік.

Лікарем ортодонтом щорічно оглядається та надається допомога близько 250 дітей.

Проводиться більше _________ операцій за рік на щелепно-лицьовій ділянці та ротовій порожнині . Проводиться санація в дошкільних закладах та школах міста та району. Процент санації дітей складає близько 76 відсотків.

В стоматологічній поліклініці працює:

– рентгенологічний кабінет, проводиться близько ______ рентгенограм щорічно;

– фізіотерапевтичний кабінет, де щорічно лікується _________ осіб та проводиться близько 8000 тис процедур.

Матеріально – технічний стан стоматологічної поліклініки добрий.

Поліклініка забезпечена сучасною, новітньою стоматологічною апаратурою.

Закуплене обладнання для проведення імплантації зубів, проведене навчання лікарів та зубного техніка для проведення операції імплантації зубів.

Приймальне відділення

Автор: miclesap_hospit  :  Рубрика: Приймальне відділення

Розміщене за адресою вул. Гушевського, 14.

Працює цілодобово, тел. – 2-

Завідувач відділенням:

Будь-яка медична установа починається з приймального відділення. Саме сюди потрапляють люди, які потребують медичної допомоги, і від того, як їх приймуть, відгукнуться на їх проблеми, допоможуть перемогти страх і невпевненість, від доброзичливості, чуйності, уваги персоналу залежить довіра людини до даного медичного закладу, віра в зцілення, надія на краще.

Приймальне відділення – це особовий підрозділ медичної установи, по ньому судять про організацію рівня і культурі діяльності стаціонару. У ньому здійснюють прийом і реєстрацію пацієнтів, оформляють відповідну медичну документацію, проводять лікарський огляд з встановленням характеру та тяжкості захворювання, визначення відділення для подальшої госпіталізації хворих, надання при необхідності екстреної медичної допомоги, санітарну обробку.

У відділенні виконується: реєстрація хворих, що поступають до стаціонарних відділень лікарні, заводиться необхідна документація та проводяться лабораторні та рентгенологічні обстеження.

В неробочий час відділення також функціонує, як травм пункт.

Жіноча консультація

Автор: miclesap_hospit  :  Рубрика: Жіноча консультація

Розташована за адресою вул. Грушевського, 12

тел.

Завідуюча відділенням: ___________, має вищу кваліфікаційну категорію.

Жіноча консультація на базі ЦРЛ функціонує з _____ року.

В штаті 10 лікарів акушерів-гінекологів, 5 акушерок, 2 молодші медсестри, завідуюча – _____________________, акушер-гінеколог вищої категорії.

Вагітних та гінекологічних хворих м. Надвірна ведуть дільничі акушер-гінекологи:

– І-дільниця (_ каб.) – __ (ІІ-категорія);

– ІІ-дільниця ( каб.) – ____ (І-категорія);

– ІІІ-дільниця ( каб.) – ____ (І-категорія);

– сільська дільниця ( каб.) – .

Лікарями акушер-гінекологами проводиться динамічне обстеження та спостереження за вагітними всіх категорій включаючи групу високого пренатального ризику на основі сучасних вимог акушерсько-гінекологічних протоколів МОЗ України.

Працює кабінет ультрахвильової пренатальної діагностики (322 каб.). Лікарі Уманська Олена Павлівна, Букань Наталя Віталіївна – володіють методиками пренатальної діагностики, доплерометрією на сучасному УХД апараті.

Придбаний адміністрацією ВЦРЛ в грудні 2015 року фетальний монітор, дозволяє слідкувати за станом серцево-судинної системи плода. Кардіотокографія здійснюється щоденно в 214 кабінеті.

Лікар з питань планування сім′ї – _____________ ( каб.) допомагає у вирішенні проблем з питань контрацепції особливо жінок із екстрагенітальною патологією та групи високого пренатального ризику, з питань невиношування вагітності та неплідності шлюбу.

Медико-генетичне консультування сімейних пар та пренатальний генетичний скринінг народження дітей з вродженими вадами розвитку проводить – _______ ( каб.).

В жіночій консультації щоденно надається спеціалізована допомога:

– з питань патології шийки матки – лікарем _______________(____ каб.),

– з питань порушення місячного цикла та його регуляції – лікарем _______________ (_____ каб.),

– з питань патологічного клімакса – лікарем ______________________ (_____ каб.).

В денному стаціонарі (________ каб.) проводиться регуляція місячного циклу методом ЕВА (електричної вакуум аспірації), медикаментозні аборти, поліпектомії, розподільні діагностичні вишкрібання стінок порожнини матки, постановка та видалення внутрішньоматкових спіралей, до – та після абортне консультування.

Поліклінічне відділення

Автор: miclesap_hospit  :  Рубрика: Поліклінічне відділення

Поліклінічне відділення розташовано за адресою вул. Грушевуського, 12

Завідуючий відділенням:
тел. – 2

На сьогоднішній день поліклініка розрахована на ____ відвідувань в день. Нараховує ___ лікаря, ___ медичних сестер та ___ молодших медичних сестер.

Поліклініка є спеціалізованим профілактичним, лікувально-діагностичним центром. Робота в відділенні здійснюється згідно з Конституцією України, законами України про охорону здоров’я, Кримінальним Кодексом, наказами, постановами, методичними рекомендаціями МОЗ України та положеннями про лікарню, поліклініку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями та положеннями, стандартами по організації виконання робіт та протоколами з надання невідкладної допомоги на до госпітальному етапі. Поліклініка забезпечує кваліфікаційну амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню району, планує та проводить міроприємства, направлені на профілактику та зниження загальної захворюваності з тимчасової непрацездатності і інвалідізації хворих працездатного віку, широко впроваджує в практику сучасні методи і засоби профілактики та лікування захворювань, надає консультативну допомогу всім відділенням центру ПМСД.

В структурі поліклінічного відділення функціонують:

Фізіотерапевтичне відділення
Шкіряно-венерологічне відділення
Протитуберкульозне відділення
Кабінет функціональної діагностики
Психіатричний кабінет
Наркологічний кабінет
Кабінет “Довіра”
Кабінет УЗД
Кабінет ЛФК
Денний стаціонар

Надвірнянська центральна районна поліклініка виконує функції:

надання першої невідкладної допомоги хворим при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях та нещасних випадках;
своєчасне і кваліфіковане надання лікарської допомоги населенню, як на амбулаторному прийомі та і при наданні допомоги хворим вдома, які за станом здоров’я і характером захворювання не можуть відвідати поліклініку;
консультативний прийом хворих, направлених з центру первинної медико-санітарної допомоги;
раннє виявлення захворювань, кваліфікаційне і в повному об’ємі обстеження хворих;
своєчасна госпіталізація осіб, що потребують лікування з попереднім максимальним обстеженням хворих;
відновлювальне лікування хворих з захворюваннями серцево-судинної системи, з наслідками порушення мозкового кровообігу, з захворюваннями і ушкодженнями опорно-рухового апарату;
усі види профілактичних оглядів;
диспансеризація населення, в тому числі: відбір осіб, що підлягають динамічному спостереженню за станом їх здоров’я, проведення кваліфікаційного обстеження і систематичного лікування в залежності від характеру і протікання захворювання, вивчення умов праці і побуту, розробка методів профілактики;
проведення протиепідемічних міроприємств: щеплення, виявленні інфекційних хвороб, динамічне спостереження за особами, що були в контакті з заразними хворобами і реконвалесцентами;
експертизу часткової і стійкої непрацездатності хворих, видачу та продовження листків непрацездатності і трудових рекомендацій тим, хто потребує переведення на іншу роботу;
направлення на лікарсько-трудову експертизу комісію осіб з ознаками стійкої втрати непрацездатності;
відбір на санаторно-курортне лікування;
проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення району.

В поліклініці Васильківської ЦРЛ веде прийом лікар-мамолог _________ Діяльність кабінета направлена діагностику та лікування передракових, запальних та після лактаційних і після травматичних ускладнень молочних залоз. З метою діагностики та лікування виконується:

УЗД молочних залоз;
проста біопсія, прицільно-пункційна біопсія молочної залози під контролем УЗД;
діагностика клітин взятих з вогнищевої ділянки;
операційне видалення доброякісних пухлин;

В поліклінічному відділенні можна провести діагностичне обстеження:

електрокардіограма;
реовазографія судин верхніх та нижніх кінцівок;
УЗО (Эхо) серця.

Реєстратура

Графік роботи: 8:00 – 18:00

Телефон для довідок:

Реєстратура є структурним підрозділом поліклініки, який забезпечує своєчасну організацію хворих на прийом до відповідного лікаря з доставкою амбулаторних карт до кабінетів в поліклініці та реєстрацію викликів додому, правильне ведення та збереження картотеки поліклініки, інформує населення про порядок роботи поліклініки, про години прийому лікарями всіх спеціальностей, про порядок попереднього запису на прийом до лікаря, про дні та години прийому рай фахівцями, про правила підготовки, місце, дні та години проведенн

Поліклініка Дитячої МЛ

Автор: miclesap_hospit  :  Рубрика: *Поліклін Дитячої МЛ

Дитяче відд інтенсив терап

Автор: miclesap_hospit  :  Рубрика: *Дитяче інфек.відділ., *Дитяче відд інтен.тер

Дитяче відділення інтенсивної терапії розгорнуто за адресою:

вул., , тел. – 2

Завідувач відділенням: – лікар-педіатр вищої категорії

Відділення надає цілодобову висококваліфіковану медичну допомогу найбільш тяжкому контингенту хворих дитячого віку (від періоду народження до 18 років). Відділення інтенсивної терапії є об’єднаним для всіх дитячих стаціонарів м. Василькова та району. Обладнане всім необхідним для надання невідкладної медичної допомоги.

Відділення інтенсивної терапії та реанімації розташоване на І поверсі лікарні, складається з 5 боксів, розраховане на 6 ліжок. У кожному боксі є санвузол, душ, 2 умивальника. Бокси оснащені: централізованою подачею кисню, електровідсмоктувачами, вагами, апаратами для інгаляції та апарат штучного дихання. В реанімаційній палаті встановлені: електронні ваги, апарат штучної вентиляції легень, ультразвуковий інгалятор, тубус кварц, монітор для реєстрації дихання та роботи серця, апарат ЕКГ, безтіньова лампа. Два бокси обладнані реанімаційними столами з обігрівачами, допоміжним освітленням, подачею кисню, інгаляторами.

Відділення інтенсивної терапії працює в режимі дитячого інфекційного відділення, згідно з наказом № 980.

У відділенні працює 5 досвідчених лікарів, 5 медичних сестер, які мають вищу медичну категорію та молодший медичний персонал, зі стажем роботи не менше 15 років.

Лікарі відділення:

– завідувач відділенням, лікар-педіатр вищої категорії, стаж роботи в ВІТ роки.

– лікар-педіатр І категорії, загальний стаж роботи років, стаж роботи в ВІТ роки.

– лікар-педіатр І категорії, стаж роботи в ВІТ років .

– лікар-педіатр ІІ категорії, стаж роботи в ВІТ років.

Якщо трапилась з вашою дитиною медична проблема, ми готові допомогти вам цілодобово.

Дитяче інфекційне відділ.

Автор: miclesap_hospit  :  Рубрика: *Дитяче інфек.відділ.

Дитяче інфекційне відділення розгорнуто на ____ ліжок за адресою:

вул. , , телефон для довідок 2-

Завідуюча відділенням: ___ – лікар інфекціоніст дитячий вищої категорії, лікар педіатр вищої категорії

Дитяче інфекційне відділення є лікувальним, діагностичним і консультативним центром району.

У відділенні можуть отримати невідкладну медичну допомогу і лікування інфекційних хвороб всі діти, які проживають в Надвірнянському районі.

На даний час дитяче інфекційне відділення розраховано на ___ ліжок.

Працює два пости:

Перший пост розрахований на 20 ліжок. Тут лікуються діти з гострими кишковими інфекціями, вірусними гепатитами. Кожен хворий госпіталізується в окрему палату.
Другий пост мельцерівського типу, розрахований на 15 ліжок. Тут лікуються діти з краплинними інфекціями (гострі респіраторні інфекції, грип, кір, дифтерія, вітряна віспа, скарлатина та інші ). Кожен бокс розрахований для госпіталізації однієї дитини, має окремий санвузол і вихід на вулицю, що гарантує уникнення перехресної інфекції.
Відділення має всі необхідні функціональні складові.

Прийом хворих дітей до дитячого інфекційного відділення здійснюється цілодобово.

Характеристика лікарського складу:

____ – завідуюча відділенням, лікар інфекціоніст дитячий вищої категорії, лікар педіатр вищої категорії, пройшла спеціалізацію з дитячої гастроентерології . Закінчила медичний інститут в році. Загальний медичний стаж роботи ___ років, стаж роботи в ЦРЛ – ___ років.

Лікар відділення працює щоденно.

Характеристика середнього медичного персоналу:

У відділенні працює ____ медичних сестер. З них 8 атестовано на вищу категорію, решта медичних сестер також мають відповідні категорії фаху. Весь медичний персонал визначається високим професійним рівнем.

У дитячому інфекційному відділенні надаються послуги:

Хворі діти мають можливість отримати повне лабораторне обстеження;
Ультразвукове дослідження;
Фізіотерапевтичне лікування: інгаляції, масаж, електрофорез, тубус кварц та інше;
Консультацію вузьких спеціалістів: ЛОР-лікаря, кардіолога, невропатолога, дерматолога, хірурга, ортопеда та інших;
Ренгенологічне обстеження.

Дитяча міська лікарня

Автор: miclesap_hospit  :  Рубрика: - Дитяча міська лікарня

Хірургічне

Автор: miclesap_hospit  :  Рубрика: - Хірургічне

Хірургічне відділення розташовано в корпусі стаціонару на ІV – поверсі за адресою:

вул. Грушевського, 12, тел. – 2-

Завідуючий відділенням: Нейлик Володимир Іванович, лікар вищої категорії

Хірургічне відділення Васильківської ЦРЛ розраховано на 40 ліжка (__ хірургічних, ___ урологічних, __ ЛОР ліжок), надає висококваліфіковану плановому та невідкладному хірургічну допомогу.

Пацієнтам хірургічного відділення ВЦРЛ доступні наступні методи обстеження: лабораторні, рентгенологічні, функціональні методи діагностики, ЕКГ, УЗД, фіброезофагогастродуоденоскопія (ФЕГДС), фіброколоноскопія (ФКС), ректороманоскопія, реовазографія, патгістологічна діагностика (біопсія).
Придбано сучасне обладнання для відео-ФЕГДС, відеоколоноскопії, що полегшує переносимість процедури пацієнтами.

Щорічно у відділені лікується ______ пацієнтів, виконується близько _____ оперативних втручань різної складності.

Лікування проводиться згідно з сучасними протоколами надання хірургічної допомоги. Персонал відділення постійно відвідує профільні конференції та проходить курси підвищення кваліфікації.

У відділенні виконано сучасний ремонт. Наявна можливість перебування хворих у палатах підвищеного комфорту.

Наразі відділення на лізинговій основі комплектується сучасним лапароскопічним обладнанням, що дозволить надавати до 90 різноманітних хірургічним послуг з використанням малоінвазивного доступу.

Основним контингентом хворих є:

– Хворі з патологією органів черевної порожнини: гострий апендицит, гострий панкреатит, жовчно-кам’яна хвороба, ускладнені виразки шлунка та ДПК, гостра кишкова непрохідність та інші;

– Хворі з килами черевної стінки (пахвинними, пупковими, післяопераційними), в тому числі рецидивними, великих розмірів;

– Хворі з травмами органів черевної та грудної порожнини, в тому числі з політравмою;

– Хворі із захворюванням судин: атеросклеросклероз судин нижніх кінцівок, діабетична ангіопатія, гострий та хронічний тромбофлебіт, варикозна хвороба вен нижніх кінцівок, хронічна венозна недостатність, в тому числі ускладнені трофічними виразками;

– Хворі з гнійно-запальним захворюваннями різної локалізації;

– Хворі з урологічною патологією: сечокам’яна хвороба, запальні захворювання нирок, сечового міхура, простати, зовнішніх чоловічих статевих органів;

– Хворі проктологічного профілю: гострий та хронічний геморой, гострий та хронічний парапроктит, гостра та хронічна анальна тріщина, папілліт, гострі та хронічні запальні захворювання прямої та ободової кишки (хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт), дермоїдні кісти куприкової ділянки та ЕКХ, поліпи товстої кишки;

– Хворі з ЛОР-патологією: запальні захворювання (гайморит, отит, абсцеси глотки та носу), доброякісні новоутворення ЛОР-органів, викривлення носової перетинки.

Основними видами хірургічних втручань є:

Невідкладні оперативні втручання з приводу гострої хірургічної патології: при гострому апендициті, гострому холециститі, гострій кишковій непрхідності, защемлених килах, ускладнених виразках шлунка та дванадцятипалої кишки, при травмах з пошкодженням внутрішніх органів.

Планові оперативні втручання:

– при хронічному холециститі: холецистектомія (зі звичайного та мінілапаротомного доступу, в найближчій перспективі лапароскопічним методом);

– з приводу пахвинних, стегнових, післяопераційних вентральних кил: герніопластика з використанням сітчастих алотрансплатнантів та сучасного шовного матеріалу;

– при варикозному розширені вен нижніх кінцівок: венектомія;

– втручання з приводу доброякісних новоутворень шкіри та підшкірної клітковини, а також дерматоліпектомія з абдоменопластикою з косметичною метою;

– хірургічне лікування урологічної патології: втручання з приводу аденоми простати, гострої затримки сечі, травм органів сечостатевої системи, водянки яєчка та інше;

– оперативне лікування проктологічних захворювань, в тому числі малоінвазивні методи лікування хронічного геморою, ендоскопічна поліпектомія; також виконується гідроколонотерапія;

– оперативне лікування ЛОР захворювань: гайморотомія, розкриття абсцесу глотки та носу, трахеотомія, поліпектомія носа та вуха, видалення фіброми гортані, підслизова резекція носової перетинки.

Травматологічне

Автор: miclesap_hospit  :  Рубрика: - Травматологічне

Відділення розраховане на 30 ліжок. Розташовано за адресою вул. Грушевського, 12

Завідуючий відділенням: Васин Юрій

Телефони для довідок: 2
Травматологічне відділення є лікувальним, консультативним та організаційно-методичним центром району. Відділення відкривалось у _________ роках. Першим завідуючим був

З _________ по теперішній час відділення надає ургентну допомогу як міським жителям, так і жителям району . В відділення поступає велика кількість хворих з політравмою, з ускладненими переломами. Це допомагає постійно підвищувати кваліфікацію лікарів та середнього медичного персоналу. В зв‘язку з реорганізацію, останні роки лікарня надає невідкладну медичну допомогу всім проживаючим та працюючим на території м. Василькова та району , а також потерпілим з траси Київ-Одеса, окрім того всім бажаючим ортопедо – травматологічним хворим..

На даний час відділення розраховано на 30 ліжок, має всі функціональні складові, в тому числі і операційну. Прийом хворих до відділення планово та в ургентному порядку здійснюється цілодобово. В поліклініці працює три травматологічних кабінети два дорослих та один дитячий.

Характеристика лікарського складу:

1. – завідувач відділенням, лікар ортопед-травматолог вищої категорії. В 1979 році закінчив Київський медичний інститут, спеціальна клінічна ординатура на кафедрі ортопедії – травматології Київського медичного інституту 1986 -1988 рр., загальний стаж роботи 34 роки, стаж роботи в лікарні –32 роки.

2. – лікар ортопед-травматолог вищої категорії, в 1973р. закінчив медичний інститут, загальний стаж роботи ___ роки, стаж роботи в лікарні – ___ рік.

3. – лікар ортопед-травматолог I категорії. В 1978 році закінчив медичний інститут, загальний стаж роботи 37 років, стаж роботи в лікарні – 37 років.

4. – лікар ортопед-травматолог І категорії. В 1984 році закінчив медичний інститут, загальний стаж роботи 30 років, в лікарні працює 29 років.

5. – лікар ортопед-травматолог ІІ категорії, в 2007 р. закінчив Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, загальний стаж роботи 8 років, стаж роботи в лікарні – 6 років.

6. – лікар ортопед-травматолог 1 категорії, закінчив Київський медичний інститут 1988 році, стаж роботи в лікарні – 3 роки.

Лікарі відділення працюють щоденно та чергують по наданню ургентної допомоги травмованим хворим – надаються усі види планової та ургентної допомоги.

У відділенні постійно знаходяться хворі, важкі як в плані діагностики, так і лікування. Це потребує постійного підвищення кваліфікації, освоєння нових методик діагностики, вдосконалення оперативної техніки, освоєння нових способів консервативного та оперативного лікування, покращення теоретичної підготовки шляхом вивчення періодичної літератури, участі в семінарах та науково-практичних конференціях і т.п. Лікарі відділення постійно приймають участь у роботі наукового товариства ортопедів – травматологів м. Києва та інших конференціях.

Лікарі відділення готують реферативні повідомлення на актуальні теми з питань травматології та ортопедії, переливання крові, надання невідкладної допомоги при загрозливих станах, особливо небезпечних інфекціях та ін.

Що стосується лікувального процесу – у відділенні широко застосовуються методики консервативного та оперативного лікування різноманітних уражень та травматичних пошкоджень опорно-рухового апарату.

Виконуються наступні оперативні втручання:

різноманітні види металоостеосинтезу при переломах кісток;
оперативні втручання на м’язах та сухожилках;
відкрите усунення вивихів та переломо-вивихів з остеосинтезом;
кістково-пластичні операції при несправжніх суглобах;
реконструктивні операції на гомілково-ступневому суглобі при застарілих вивихах;
реконструктивні операції на стопі при різноманітних деформаціях;
коригуючі остеотомії при патології верхніх та нижніх кінцівок (деформуючий артроз, РА і т.п.);
зшивання та пластика бокових зв’язок колінного суглобу;
зшивання та пластика ахілового сухожилку;
реконструктивні операції по відновленню функції кисті після тяжких травм кисті:
артротомія, синовектомія, меніскектомія;
різні методи пластики плечового суглобу при звичному вивиху плеча.
артродези суглобів;
фістулосеквестрнекректомія, резекція та подовження кісток при остеомієліті;
різноманітні види вільної та невільної шкіряної пластики;
застосування апаратів зовнішньої фіксації, з можливістю подовження кінцівок.
діагностика та лікування захворювань і пошкоджень колінного суглобу.

Таким чином, по об’єму та рівню складності оперативних втручань, тяжкості контингенту хворих, за результатами лікування, травматологічне відділення знаходиться на рівні ведучих ортопедо – травматологічних стаціонарів.

Матеріально – технічний стан відділення в цілому відповідає сучасному рівню та вимогам, які висовуються Міністерством охорони здоров’я, керівництвом лікувальної служби та лікарні. У відділенні є запас металевих фіксаторів, апаратів зовнішньої фіксації, необхідна медична апаратура, інструментарій. Запас фіксаторів, апаратури та обладнання періодично поповнюється за рахунок лікарні та спонсорів.

Медична апаратура у відділеннях в цілому знаходиться у робочому стані та використовується з повним навантаженням.